PLAN REACTIVACIÓN ACTIVIDADE DEPORTIVA- ELABORACIÓN CALENDARIO PROVISIONAL

28 de Maio de 2020

COMUNICADO FEGATRI
 
Unha vez rematada a desescalada se as circunstancias sanitarias seguen evolucionando e así o permiten, de xeito coordinado coa Secretaría Xeral para o Deporte e co resto de administracións e institucións  deportivas, así coma coa colaboración do noso tecido deportivo,  tentarase retomar a actividade deportiva coas máximas garantías de seguridade e saúde, adecuando ás medidas preventivas e de corrección necesarias para minimizar os riscos na máis alta porcentaxe.
 
En concordancia co anterior, xúntase a base das medidas a aplicar elaborada de xeito coordinado pola Federación Española de Tríatlon,  e que se verán complementadas  cun plan específico da FEGATRI para aplicar a todo o noso deporte. 
Nos próximos días, a FEGATRI, a través da súa comisión de avaliación,  elaborará o plan de prevención específico apoiado así mesmo no programa de analise de riscos e medidas correctoras que virán dadas pola  ferramenta que está poñendo en marcha a Secretaría Xeral para o Deporte coas Federacións Galegas. Unha vez en funcionamento solicitarase aportación de datos a todo o tecido federativo e posteriormente planificaranse xuntanzas telemáticas cos distintos estamentos federativos entre xuño e xullo.
 
 
 
* ELABORACIÓN DO CALENDARIO PROVISIONAL
 
Co fin de realizar as modificacións necesarias e elaborar un calendario provisional  para o que resta de tempada,   previo á  súa elevación para aprobación dos órganos  competentes nas próximas semanas,  e posterior presentación ás distintas administracións;  abrimos un prazo para presentar  propostas de organización e/ou recalendarización de competicións, de acordo  ao seguinte:
 
A) -PRERROGATIVAS CALENDARIO PROVISIONAL
 
1.- O plan para retormar a actividade comezaría na última semana de xullo
2.- Priorizarase o desenvolvemento dos Campionatos Galegos.
3.-Priorizaranse as probas precalendarizadas (cuxa continuidade ou recalendarización deberá igualmente confirmarse).
 
  • RECEPCIÓN DE PROPOSTAS DE PROBAS DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO.-        Ata o  mércores, 3 de Xuño .-
  • XUNTANZA TELEMÁTICA COS ORGANIZADORES PARA COORDINAR O CALENDARIO.-                      Venres, 5 de xuño, ás 20:00 h. (enviarase ligazón de acceso)
  • CONVOCATORIA DA COMISIÓN DELEGADA PARA APROBACIÓN DE CALENDARIO.-         Mércores 10 de xuño ás 20:00 h.
Programa para reactivar o sistema deportivo galego (Ferramenta de idenficación do risco, analise para tratamento e plan de prevención)
 
 
C) -DATOS DAS PROPOSTAS.-
  • Nome da Competición e localización
  • Dúas datas posibles
  • Organizador
  • Dirección de Carreira e datos de contacto (Nome, teléfono, e
  • Tipo de competición (Modalidade, distancia, tipo)
  • Conta con respaldo ou convenio coa administración
 

Quizáis che interese…