Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria da Federacíón Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno 22/12/2022

Fegatri logo redes

22 de Novembro de 2022

Por orde do presidente e de acordo aos nosos estatutos convócase á  Asemblea Xeral a unha xuntanza ordinaria o próximo

  • Data: xoves, 22 de decembro de 2022
  • Hora: 19:30 h.
  • Lugar: Hotel Santiago Apostol (Costa de San Marcos, Nº1.- Santiago de Compostela)

Orde do día,

  1. – Lectura e aprobación se procede da acta da Asemblea anterior.
  2. – Orzamentos 2023. Aprobación se procede.
  3. – Calendarios e normativas 2023.
  4. -Renovación de comités estatutarios
  5. –  Rogos e preguntas

*Os rogos e preguntas poderán  ser enviados ao correo da federación ata o próximo martes  13 de decembro de 2022 ás 14:00 h.

*Só se permitirá o acceso aos membros da Asemblea Xeral. A representación dos clubs recae no/a Presidente/a ou persoa en quen delegue segundo os seus estatutos. A Delegación deberá estar na Federación a máis tardar o martes 20 de decembro de 2022.

Ver Convocatoria anexo

Quizáis che interese…