Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria da Federacíón Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno 29/05/2024

Fegatri logo redes

25 de Abril de 2024

Por orde do Presidente da Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno e de acordo ao que determinan os artigos 48º e 54º dos Estatutos vixentes da entidade,convocase aos membros da Asemblea Xeral a unha xuntanza ordinaria, na data e hora indicadas a continuación

  • Data: mércores, 29 de maio de 2024
  • Hora: 19:30 h. 1ª convocatoria
  • Lugar: Hotel Santiago Apostol (Costa de San Marcos, Nº1.- Santiago de Compostela)

Orde do día,

  • 1.- Lectura e aprobación se procede da acta da Asemblea anterior.
  • 2.- Memoria e contas 2023. Aprobación se procede.
  • 3.- Calendarios e normativas
  • 4.- Informe Centro Galego de Tecnifcación
  • 5.-   Rogos e preguntas

*Os rogos e preguntas poderán ser enviados ao correo da federación ata o próximo venres 24 de maio ás 14:00 h.

*Só se permitirá o acceso aos membros da Asemblea Xeral. A representación dos clubs recae no/a Presidente/a ou persoa en quen delegue segundo os seus estatutos. A Delegación deberá estar na Federación a máis tardar o martes 28 de maio de 2024.

Ver Convocatoria anexo

Quizáis che interese…