ELECCIÓNS 2014 FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

10 de Setembro de 2014

 

REGULAMENTO ELECTORAL FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

CENSO DEFINITIVO

COMUNICADO XUNTA ELECTORAL

ACTA 1 XUNTA ELECTORAL:

 

Acta Xunta Electoral 1a Acta Xunta Electoral 1b  Acta Xunta Electoral 1c Certificado Secretaria Xunta Electoral

ACTA 2 XUNTA ELECTORAL:

ACTA2_XUNTA ELECTORAL

Pantallazo Acta2

 

ACTA 3 XUNTA ELECTORAL (candidaturas provisionais):

Acta 3 Xunta Electoral

Acta Xunta Electoral do 02-10

 

ACTA 4 XUNTA ELECTORAL (candidaturas definitivas):

Acta 4 Xunta Electoral

Pantallazo Acta 4

 

ACTA 5 XUNTA ELECTORAL (rectificativa da Acta nº 4, punto 2)

Acta 5 Xunta Electoral rect

Pantallazoacta5

 

ACTA MESA ELECTORAL (25/10/2014):

 

Acta mesa electoral 1  Acta Mesa Electoral 2  Acta Mesa Electoral 3

 

ACTA 6 XUNTA ELECTORAL (proclamación provisional membros Asemblea):

Acta 6 Xunta Electoral

Acta XE 6

 

ACTA 7 XUNTA ELECTORAL (proclamación definitiva membros Asemblea):

Acta 7 Xunta Electoral

 

RELAMACIÓN:

Reclamacion

RESOLUCIÓN RECLAMACIÓN:

Resolución reclamación Xunta Electoral

 

pantallazo acta 7

 

 

ACTA 8 XUNTA ELECTORAL (candidaturas provisionais á Comisión Delegada e á Presidencia):

Acta 8 Xunta Electoral

 

RESOLUCIÓN EXPEDIENTE 96/2014:

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2015/01/Resolucion-expte-96-2014-Comite-Galego-de-Xustiza-Deportiva.pdf

____________________________________________________________________________________________

 

CONVOCATORIA CONSTITUCIÓN DA ASEMBLEA XERAL DA FEDERACIÓN

A Xunta Electoral comunica que o próximo, mércores, 12 de Novembro, ás 20:45 horas en primeira convocatoria e ás 21:15 horas en segunda convocatoria, se celebrará a Constitución da Asemblea Xeral, a que deberían acudir todos os seus membros,  en Santiago de Compostela, Hotel Santiago Apóstol (Costa San Marcos S/nº).

Orde do día:

  1. Votación a Presidente.
  2. Votación á Comisión Delegada.

MEMBROS DA ASEMBLEA XERAL DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

ESTAMENTO DE CLUBS:

A.D. Fefeme Triatlón do Miño

A.D. Tri-Penta Terras de Lugo

Club A.D. Fogar

Club Atletismo Porriño

Club Ciclista Corbelo

Club Cidade de Lugo Fluvial

Club Tríatlon Coruña

Club Tríatlon Ferrol

Club Tríatlon Mar de Vigo

Club Triatlón Santiago

Dexter Tríatlon Compostela

Nosportlimit-Trek Galicia

Tríatlon Motobike Pontevedra

Zalaeta 100Tolos

 

ESTAMENTO DE DEPORTISTAS:

Raúl Blanco Porto

Santiago Freire Rodríguez

Lorena García Lago

Manuel Angel Pita Pereira

Ricardo Rey Martínez

Marcos Rodríguez Baliña

Fernando Silvarrey Redondo

 

ESTAMENTO DE TÉCNICOS:

Ruth Ballesteros Canel

Jaime Ruíz del Ganso

 

ESTAMENTO DE XUÍCES:

Mónica Flores Ferreiro

 

ESTAMENTO DE ORGANIZADORES:

Logística del Deporte, La cultura y el Ocio S.L.U.

 

 

* Asemblea constituida en acta da Xunta Electoral de 30 de Outubro de 2014.

Tódolos membros anteriores teñen voz e voto na Asemblea. O voto dos clubs recaerá no seu Presidente salvo que os estatutos do club permitan delegar noutra persoa.

 

______________________________________________________________________________________________

ACTA 9 XUNTA ELECTORAL (proclamación definitiva candidatos á Presidencia e Comisión Delegada):

Acta 9 Xunta Electoral

 

___________________________________________________________________________________________

 

RESULTADOS VOTACIÓN A PRESIDENTE E COMISIÓN DELEGADA DA

FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

 

Por orde da Xunta Electoral fanse públicos os resultados:

Votación á Presidencia:
Resultados:
Votos emitidos: 23
Ramón Árias García: 9
Óscar José Suris Regueiro: 14

Votación á Comisión Delegada no Estamento de Clubs (no resto de estamentos non foi precisa, ó haber o mesmo número de candidatos que de postos a cubrir):
Resultados:
Votos emitidos: 33
A.D. Fefeme Triatlón do Miño: 3
A.D. Tri-Penta Terras de Lugo: 5
Club Cidade de Lugo Fluvial: 3
Club Tríatlon Ferrol: 7
Club Triatlón Santiago: 5
Nosportlimit-Trek Galicia: 10

Para cubrir o 3º posto na Comisión Delegada prodúcese un empate entre o A.D. Tri-Penta Terras de Lugo e o Club Triatlón Santiago que por acordo entre os dous clubs o posto é cuberto polo Club Triatlón Santiago.

 

PROCLAMACIÓN PROVISIONAL PRESIDENTE E MEMBROS COMISIÓN DELEGADA:

PRESIDENTE: Óscar José Suris Regueiro

COMISIÓN DELEGADA:

Óscar José Suris Regueiro (membro nato)

Club Tríatlon Ferrol (Clubs)
Club Triatlón Santiago (Clubs)
Nosportlimit-Trek Galicia (Clubs)

Lorena García Lago (deportistas)

Marcos Rodríguez Baliña (deportistas)

Ruth Ballesteros Canel (Técnicos)

Logística del Deporte, La cultura y el Ocio S.L.U. (Organizadores/Xuíces)

 

________________________________________________________________________________________

ACTA 10 XUNTA ELECTORAL (proclamación definitiva á Presidencia e Comisión Delegada):

Acta 10 Xunta Electoral

 

 

 

COMPOSICIÓN XUNTA ELECTORAL:

Presidente: TRIATLÓN FERROL (José Antonio Formoso Pita) -Representante Clubs

Secretario: TRIATLON GIMNASIO OLIMPIA CARBALLIÑO ( Florindo José González González) -Representante Clubs

Vogal: TRIATLÓN CORUÑA (Arturo López Lago) -Representante Clubs

 

Suplentes:

CLUB TRIATLÓN SANTIAGO (Oscar Fernández González) -Representante Clubs

CLUB TRIATLÓN MAR DE VIGO(José Manuel Mosquera Vello) -Representante Clubs

 

Lugar e enderezo electrónico para a recepción de reclamacións:

R/ Castelao 21, Ent.2, 27001 Lugo (sede da Federación)

Email: fegatri@hotmail.com

Quizáis che interese…