Dúatlon de Menores Concello de Carballo (Campionato Xunta de Galicia de Dúatlon BX/ALV/INF)

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

LISTAXE PROVISIONAL INSCRICIÓN: 

LISTAXE DEFINTIVA CON HORAS DE SAÍDA E DORSAL 

REUNIÓN TÉCNICA  DA PROBA

——————-

As inscricións abriranse o xoves 13 de xaneiro ás 9:00 h.

REGULAMENTO: 
Regulamento Dúatlon de Menores de Carballo

INSCRICIÓNS: 

https://www.rockthesport.com/es/evento/campioantogalegodeduatlondemenorescarballo

DECLARACIÓN RESPONSABLE:

Declaración Responsabilidade individual Menores- Competicións COVID

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/03/declaracion-responsabilidade-individual-adultos-probas-1.pdf

Información Seguro Deportivo:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.*COVID19