Dúatlon Escolar de Xermade-(Final Provincial de Lugo) XOGADE

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

Información Técnica da proba

Listaxe de persoas inscritas

REGULAMENTO

Hora de inicio das probas ás 15:30 h.

Ver Regulamento

INSCRICIÓNS

Só participantes con clasificación nas fases previas de Vilalba e  Monterroso  de acordo ao regulamento.

Persoas clasficadas para a Final Provincial

Enviarase o seguinte excell cuberto a fegatri@hotmail.com e deportes.lugo@xunta.gal

Folla-inscrición-Dúatlon-Escolar

Información Seguro Deportivo XOGADE:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/