Nada e Corre Ribeira- Clasificatoria Zona 3

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

Zona 3.- Ourense Provincia – Pontevedra Provincia – Ribeira 

REGULAMENTO: 
Bases Reguladoras da proba
INSCRICIÓNS:

Inscricións do luns 30 de outubro ao  luns 13 de novembro

Información Seguro Deportivo:

https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.*COVID19