Nada e Corre Ribeira- Final Galega

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

Series dorsalizadas 

Listado-Final-Nada-Corre-Ribeira-para-web

Na final Galega só poden participar deportistas con licenza federativa anual tramitada antes de rematar o prazo de inscrición

Só Deportistas con Clasificación nas fases previas de acordo a regulamento e acordos de Comisión Delegada.  Listaxe de persoas clasificadas o 1/12/2023

  • Zona1+2 -Ortigueira e Lugo (4 deportistas por categoría e xénero en cada unha)
  • Zona 3- Ribeira e Ourense ( 2 primeiros postos por categoría e xénero en cada unha)
  • Zona 4-  Muros ( 4 primeiros postos  por categoría e xénero)

REGULAMENTO: 

Apertura de inscricións o venres 1 de decembro.

 

Bases que rexen a competición

INSCRICIÓNS:  https://www.rockthesport.com/es/evento/-nada-e-corre-concello-ribeira-final-galega-2023

ACREDITACIÓNS TÉCNICOS:  https://www.rockthesport.com/es/evento/acreditacions-nada-e-corre-ribeira-final-galega

Información Seguro Deportivo: https://fegatri.org/federacion/seguro-deportivo/

Entregas de Premios: Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.*COVID19