XXX Dúatlon Cidade de Lugo

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

XXX Dúatlon Cidade de Lugo

XXX Dúatlon Cidade de Lugo

REGULAMENTO

PERCORRIDOS

Información Seguro Deportivo:

Seguro deportivo

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono.