XXX Dúatlon Cidade de Lugo “Memorial Alejandro López”

FECHA

HORA

LUGAR

FECHA

HORA

LUGAR

Esta actividade xa pasou.

XXX Dúatlon Cidade de Lugo “Memorial Alejandro López”

REUNIÓN TÉCNICA:

Reunión Técnica

REGULAMENTO:

Regulamento Duatlon Lugo V3 

Novos Horarios e normativa por actualización protocolo FISICOVID-DXT

  • 10:30 h.  Saída Masculina  conxunta
  • 10:40 h. Saída Feminina conxunta
  • Entrega de premios ás 12:30 h.
  • Acreditación.- Obrigatorio Presentar certificado de ter a pauta completa de vacinación ou un test negativo de antíxenos/PCR para a recollida de dorsal.

 PICA PARA VER RACE MAP/ MAPA INTERACTIVO (Mofificacións Carreira a pé):

LISTAXES DE INSCRITOS:

Inscrición provisional dorsalizada

INSCRICIÓNS:

PROBA MASCULINA:

https://www.rockthesport.com/es/evento/xxxduatloncidadedelugomasculina

PROBA FEMININA:

https://www.rockthesport.com/es/evento/xxxduatloncidadedelugofeminina

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE *(obrigatorio entregala cuberta e asinada para poder acceder):

https://fegatri.org/wp-content/uploads/2021/03/declaracion-responsabilidade-individual-adultos-probas-1.pdf

Declaración Responsabilidade individual Menores- Competicións COVID

 

PERCORRIDOS:

Carreira a pé adaptada a novo protocolo FISICOVID-DTX

                                        

Información Seguro Deportivo:

Seguro deportivo

Entregas de Premios

-Os/as deportistas e/ou clubs que non estean na entrega de premios (salvo causa de forza maior) non os recibirán, e serán sancionados por desconsideración ao organizador e ao resto dos deportistas (segundo os estatutos en vigor). Aquel deportista ou club que non estea presente na chamada ao podio será sancionado con 25 e 50 euros respectivamente e non poderá participar ata o seu abono. *Exccepción COVID avisarán ao DT/XA da imposiblidade de atender á entrega