Tempada 2021- Trámite de Licenzas, Regulamentos e Calendario Certificado aprobados en Asemblea Xeral

Tempada 2021- Trámite de Licenzas, Regulamentos e Calendario Certificado aprobados en Asemblea Xeral

22/12/2020
Tempada 2021- Trámite de Licenzas, Regulamentos e Calendario Certificado aprobados en Asemblea Xeral

 

 

CERTIFICADO CALENDARIO 2021 

REGULAMENTOS 2021 coas modificacións aprobadas en Asemblea Xeral

LICENCIAS -2021- Trámites