SOLICITUDE ORGANIZACIÓN DE PROBAS TEMPADA 2015

14 de Novembro de 2014

A TÓDOLOS CLUBS E ORGANIZADORES DA FEDERACIÓN GALEGA DE TRÍATLON E PÉNTATLON MODERNO

 A Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon  Moderno abre o prazo para a presentación de solicitudes de organización de probas para a tempada 2015, co fin de poder  traballar no desenvolvemento do calendario , que aprobará a Asemblea Xeral, para a próxima tempada.

Recepción de solicitudesata o 28 de novembro de 2014.

A solicitude deberá vir acompañada dun proxecto que debe contar cos aspectos básicos que se detallan a continuación para poder avaliala.
Somos conscientes de que se traballa a longo prazo e polo tanto farémolo con previsións que despois se concretarán cos delegados e delegadas das probas, e que en moitos casos poden sufrir tamén variacións por cuestións de permisos, financiamento ou outras realidades, pero  é importante ter unha descrición previa de todos estes puntos.

DATOS BÁSICOS DO PROXECTO DE SOLICITUDE DE ORGANIZACIÓN  DE PROBAS
– Nome da proba
– Organizador (É preciso tramitar licenza de club-organizador 2015 de tríatlon, ou coorganizala con algún organizador con licenza).
– Dirección Executiva e Dirección de carreira
– Datos e persoa de contacto.
– Data, hora e lugar.(se é posible dúas alternativas)
– Número de carreiras-saídas, se houbese máis dunha.
– Distancias
– Planos dos circuítos con tódalas áreas (Saída,transición, meta, áreas de penalización,…).
– Sistema de Cronometraxe
– Premios
– Categorías
– Servizos- (duchas e vestiarios, megafonía e locución, infraestruturas en xeral…)
– Seguros- Propios (indicar de selo caso. Serán revisados polo DT) ou xestionados a través da Fegatri.
– Servizos médicos e plan de seguridade e evacuación.
– Vehículos. Control dos sectores de  carreira
– Avituallamentos.
– Voluntariado

Quizáis che interese…