Decreto 178/2020, do 30 de outubro,  polo que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria (Aclaración Deporte Federado)

Decreto 178/2020, do 30 de outubro, polo que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria (Aclaración Deporte Federado)

INFORMACIÓN A DEPORTISTAS E CLUBS Decreto 178/2020, do 30 de outubro, do presidente da Xunta de Galicia, polo que se adoptan medidas en determinados ámbitos territoriais da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de...